Postępowanie okołooperacyjne w leczeniu przeciwzakrzepowym podczas implantacji lub korekty CIED: europejski sondaż procedur związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (ESS-PREDI)

Postępowanie okołooperacyjne w leczeniu przeciwzakrzepowym podczas implantacji lub korekty CIED: europejski sondaż procedur związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (ESS-PREDI)

Europejski sondaż procedur związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (ESS-PREDI) jest prospektywnym badaniem wśród dorosłych pacjentów, którzy przeszli implantację/korektę chirurgiczną implantowanych kardiologicznych urządzeń elektronicznych (CIED) przy przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej (rekrutacja marzec-czerwiec 2015). Celem sondażu była analiza okołooperacyjnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi przy implantacji lub korekcie chirurgicznej CIED oraz określenie częstości występowania powikłań. Informacje na temat leczenia przeciwzakrzepowego przed i po zabiegu oraz krwawień i powikłań zakrzepowo-zatorowych występujących po interwencji zebrano podczas pierwszej obserwacji. W sondażu wzięło udział 723 pacjentów. Powikłania krwotoczne były znacznie rzadsze u pacjentów leczonych NOAC. Częstość występowania ciężkich krwiaków kieszeni była niska. Przewlekłe leczenie NOAC przed operacją było związane z niższym odsetkiem drobnych krwiaków loży (1,4%; p = 0,042) w porównaniu do podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (13,0%), VKA (11,4%), VKA + przeciwpłytkowego (9,2%), NOAC + przeciwpłytkowego (7,7%).

Autor: Michał Chudzik

 Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/5/778

POBIERZ – Postępowanie okołooperacyjne w leczeniu przeciwzakrzepowym podczas implantacji lub korekty CIED: europejski sondaż procedur związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (ESS-PREDI)