Postępowanie z chorym z infekcją układu stymulującego

Dish, assay, petrie.

WCZESNY ODCZYN ZAPALNY PO IMPLANTACJI ICED ( < 30 DNI OD ZABIEGU IMPLANTACJI )

1) Stan zapalny loży po implantacji urządzenia, bez wysięku, rozejścia się szwów lub uogólnionych objawów infekcji do 30 dni od implantacji
2) Termin “stan zapalny” tutaj oznacza, że ostateczne rozpoznanie zakażenia nie zostało ustalone, a rozpoczęcie leczenia przeciwbakteryjnego niekoniecznie jest wskazane. Przyczyną może być występująca w ciągu 2 tygodni reakcja alergiczna na opatrunek, płyn używany w przygotowaniu pola operacyjnego lub nici chirurgiczne.

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/08/Infekcje-1.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Algorytm1 –  ZOBACZ[/button]

NIEPOWIKŁANA INFEKCJA LOŻY ICED ( > 30 DNI OD ZABIEGU IMPLANTACJI )
? Zapalenie tkanki podskórnej
? Wysięk ropny ( z wyłączeniem miejscowej infekcji skóry )
? Rozejście się brzegów rany
? Erozja skóry z ekspozycją urządzenia lub elektrod
? Ropień lub przetoka
BEZ OBJAWÓW UOGÓLNIONEJ INFEKCJI I NEGATYWNYMI WYNIKAMI POSIEWÓW KRWI

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/08/Infekcje-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Algorytm2 –  ZOBACZ[/button]

INFEKCJA ELEKTRODY /ICDE-LI/
POTWIERDZONA
? Objawy infekcji ogólnoustrojowej bez objawów zakażenia loży z potwierdzona echokardiograficznie obecnością wegetacji związanych z elektrodami i obecnością dużych kryteriów Duke?a :
Posiewy krwi dodatnie dla IZW
? Drobnoustroje typowe dla IZW z dwóch różnych posiewów: paciorkowce typu viridans, Streptococcus bovis, grupa HACEK, Staphylococcus aureus lub enterokoki pozaszpitalne przy braku ogniska pierwotnego
lub
? Drobnoustroje typowe dla IZW z utrzymujących się dodatnich posiewów: przynajmniej dwa dodatnie posiewy krwi z próbek pobranych w odstępie 12 godz.; lub wszystkie 3 bądź większość z 4 różnych posiewów krwi (jeśli między pobraniem pierwszego i ostatniego posiewu minęła przynajmniej 1 godz.)
lub
? Pojedynczy dodatni posiew dla Coxiella burnetii lub obecność przeciwciał IgG fazy 1 w mianie > 1 : 800 Dowód zajęcia wsierdzia ? Obraz echokardiograficzny typowy dla IZW wegetacja ? ropień ? wyprucie się sztucznej zastawki ? Nowa niedomykalność zastawki
? Objawy infekcji ogólnoustrojowej bez objawów infekcji loży i bakteriologicznymi, histologicznymi lub molekularnymi dowodami infekcji usuniętej elektrody
MOŻLIWA
? Objawy infekcji ogólnoustrojowej i echokardiograficznie potwierdzona obecność wegetacji i nieobecne duże kryteria Duke?a
? Objawy infekcji ogólnoustrojowej i obecne duże kryteria Duke?a lecz nieobecne wegetacje
INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA ZWIĄZANE Z ICED /ICED-IE/:
? Zapalenie wsierdzia obejmujące zastawkę natywną lub własną ze spełnionymi kryteriami DUKE i echokardiograficznymi dowodami zajęcia zastawek u pacjenta z ICED
[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/08/Infekcje-3.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Algorytm3 –  ZOBACZ[/button]

Autorzy: Marcin Chlebuś, Andrzej Przybylski

Źródło/a: Guidelines for the diagnosis, prevention and management of implantable cardiac electronic device infection. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, October 2014

Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia 2009

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły