Potencjalna rola amiodaronu w terapii COVID-19. Dlaczego warto przeczytać.

doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Amiodaron może być skutecznym lekiem u pacjentów zakażonych koronawirusem. Praca opublikowana w European Journal of Preventive Cardiology wskazuje na potencjalne działanie przeciwwirusowe amiodaronu. 

Koronawirus 2019-nCoV wiąże się z receptorem dla ACE2 na powierzchni ludzkich komórek za pomocą białka fuzyjnego S. Po wejściu do komórki trafia do endosomu w kwaśnym środowisku. Białko S uczestniczy w integracji błon wirusa i endosomu, co powoduje uwolnienie genomu wirusa do cytoplazmy. Wydaje się, że duże znaczenie ma lekko kwaśne środowisko obecne w późnych endosomach/lizosomach, ponieważ czynniki lizosomotropowe (np. chlorochina) mogą dzięki temu blokować infekcję. 

Amiodaron jest jednym z leków o strukturze kationowej i lipofilowej. Dzięki swojej hydrofobowej i hydrofilnej strukturze leki te gromadzą się w organellach o kwaśnym środowisku, takich jak późne endosomy lub lizosomy, powodując zmniejszenie ich kwasowości i zmieniając ruch składników błony. Dzięki temu internalizacja wirusa czy jego hydroliza przez białka powierzchniowe mogą zostać zaburzone. 

Amiodaron i jego metabolit mogą hamować wejście wirusa Ebola a także rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV, co zostało potwierdzone w hodowlach komórkowych. Amiodaron zwiększał także przeżycie myszy zakażonych wirusem Ebola. Jedno z badań klinicznych III fazy z amiodaronem zostało przerwane mimo widocznego zmniejszenia liczby przypadków śmiertelnych. 

W praktyce klinicznej dostępne są też inne leki o strukturze kationowej i lipofilowej, które okazały się być skuteczne przeciwko wirusom RNA in vitro ? np. dronedaron, werapamil, leki hipolipemizujące czy przeciwmalaryczne. Warto podkreślić, że dzięki wieloletnim doświadczeniom w stosowaniu amiodaronu lek ten wydaje się być dobrym kandydatem do badań III fazy. Zdaniem autorów opracowania lek ten można ocenić w badaniach u osób narażonych na kontakt z wirusem, ale bezobjawowych. Ewentualnie amiodaron można przetestować w terapii skojarzonej z innymi środkami u osób z COVID-19.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487320919233?utm_medium=Email&utm_source=ESC&utm_campaign=ESC+-+Newsletter+-+week+17

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły