Powikłania infekcyjne po krwiaku loży

doniesienia medialne

Krwiak loży zwiększa ponad 11-krotnie ryzyko poważnych infekcji po zabiegach u pacjentów z elektronicznymi urządzeniami wszczepialnymi (CIED). Do badania WRAP-IT włączono 6800 pacjentów poddanych rewizji loży, wymianie urządzenia, rozbudowie urządzenia lub pierwotnemu wszczepieniu układu CRT-D, których zrandomizowano do grupy kontrolnej (n = 3429) lub zastosowania koperty antybakteryjnej TYRX (n = 3371). Poważne infekcje CIED zdefiniowano jako infekcje wymagające usunięcia całego układu, rewizji loży lub długoterminowej antybiotykoterapii (gdy pacjent nie był odpowiednim kandydatem do usunięcia). W ciągu 30 dni od zabiegu krwiaki wystąpiły u 2,2% chorych. Nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu krwiaków między grupami (koperta vs. grupa kontrolna HR 1,15; 95% CI 0,84-1,58; p = 0,39). W grupie z krwiakiem obserwowano dużo częściej poważne infekcje (13,1% vs. 1,6%; HR 11,3; 95% CI 5,5-23,2; p < 0,001). Zastosowanie koperty antybakteryjnej wiązało się z istotnie niższym ryzykiem rozwoju poważnej infekcji (2,5% w grupie koperty vs. 13,1% w grupie kontrolnej, HR 0,18; 95% CI 0,04-0,85; p = 0,03). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)01878-6/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły