Powikłania LBBAP vs. BVP

Powikłania związane z zabiegiem występują dużo rzadziej po implantacji LBBAP niż stymulacji dwukomorowej. Do wieloośrodkowego, prospektywnego badania obserwacyjnego włączono kolejnych 668 pacjentów ze wskazaniami klasy I lub II do implantacji układu do resynchronizacji. W zależności od decyzji operatora implantowano klasyczny układ obukomorowy (n = 561) lub LBBAP (n = 107). Średni wiek badanej grupy wyniósł ponad 71 lat, ponad połowę stanowili mężczyźni, a średnia frakcja wyrzutowa wyniosła ok. 33%. W analizie propensity score matching porównano 93 pary pacjentów. W czasie 18-miesięcznej obserwacji powikłania związane z zabiegiem obserwowano u 12,9% osób z grupy stymulacji dwukomorowej i 4,3% z grupy LBBAP. W analizie wieloczynnikowej stymulacja dwukomorowa była jednym z predyktorów wyższego ryzyka powikłań (HR 3,234; p = 0,042). Głównym powikłaniem występującym w grupie stymulacji dwukomorowej były powikłania związane z zatoką wieńcową.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)00225-X/abstract

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły