HRS 2019. Pozanaczyniowy ICD ? pierwsze implantacje u ludzi?

Pozanaczyniowy implantowany kardiowerter-defibrylator (ICD) jest nowym defibrylatorem, który może stymulować, dostarczać terapie ATP i wysokoenergetyczne do 40 J. Rozmiarem jest zbliżony do klasycznego przezżylnego ICD. Elektrodę pozanaczyniowego ICD implantuje się przez dostęp podmostkowy do przedniego śródpiersia. W prezentowanym pilotażowym badaniu przedstawiono wyniki pierwszych implantacji pozanaczyniowego ICD u ludzi.

Badanie przeprowadzono w czterech ośrodkach w Australii i Nowej Zelandii. Włączano pacjentów ze wskazaniami do ICD klasy I lub IIa. Pod kontrolą skopii rentgenowskiej implantowano elektrodę defibrylującą do przestrzeni podmostkowej za pomocą narzędzia do tunelowania i rozrywalnej koszulki. Urządzenie implantowano po lewej stronie klatki piersiowej blisko linii pachowej środkowej. Podczas implantacji sprawdzano skuteczność defibrylacji za pomocą wyładowania 20 J lub dwóch 30 J. Pacjenci mieli zaplanowane wizyty po 2 tygodniach, 4-6 tygodniach i 3 miesiącach od zabiegu. Oceniano poważne powikłania związane z implantacją nowego systemu i ew. zabiegi w obserwacji trzymiesięcznej. 

Włączono 26 chorych, 21 implantowano pozanaczyniowy ICD. Średni wiek pacjentów wyniósł 54 lata, a 81% stanowili mężczyźni. Średnia frakcja wyrzutowa wyniosła 43?18%, a 43% badanych miało klasę NYHA II lub III. BMI pacjentów wahał się od 22 do 38. Średnie wyczuwanie załamka R znajdowało się na poziomie 3,2?1,7 mV, amplituda migotania komór 2,8?1,7 mV. Indukowane migotanie komór zostało wykryte przez kardiowerter u wszystkich pacjentów z czułością ? 0,3 mV. Nie stwierdzono powikłań okołozabiegowych. Indukowane migotanie komór zostało przerwane przez urządzenie u 89,5% pacjentów (średnio energią 15 J). Stymulacja była skuteczna u 95% osób. U jednego chorego podczas obserwacji wystąpił częstoskurcz komorowy, który został przerwany przez urządzenie. 

Podsumowując, wyniki pilotażowego badania z pozanaczyniowym kardiowerterem-defibrylatorem wskazują skuteczność tego urządzenia i mogą uzasadniać dalsze badania nad nowym systemem do defibrylacji. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-LBCT04-01. First-in-human Chronic Implant Experience Of The Substernal Extravascular Implantable Cardioverter Defibrillator.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły