Pozanaczyniowy ICD skuteczny i bezpieczny

W badaniu EV ICD na grupie 356 pacjentów potwierdzono skuteczność i bezpieczeństw pozanaczyniowego ICD. Włączano pacjentów ze wskazaniem klasy I lub IIa do implantacji ICD, którym wszczepiono pozanaczyniowy ICD i oceniono skuteczność defibrylacji, a także powikłania w obserwacji półrocznej. Spośród włączonych 356 chorych urządzenie wszczepiono 316, u 302 indukowano arytmię komorową i wykonano test defibrylacji. W 98,7% przypadków test defibrylacji był skuteczny. W ciągu 6 miesięcy 25 powikłań wystąpiło u 23 z 316 chorych (7,3%). Nie stwierdzono istotnych powikłań śródzabiegowych. Skuteczność ATP wyniosła ok. 50,8%. Łącznie 29 pacjentów doznało 118 nieadekwatnych wyładowań z powodu 81 epizodów arytmii. W ośmiu przypadkach pozanaczyniowy ICD został usunięty w trakcie blisko 11 miesięcy obserwacji. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206485?query=featured_home

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły