Późne infekcje po implantacji złożonych układów są związane z infekcjami systemów CRT-D

Dotychczas za infekcje związane z zabiegiem uważało się takie, które występują do 12 miesięcy od przeprowadzonej procedury. Prezentowana praca miała na celu ocenę, jak często dochodzi do tzw. ?późnych? infekcji  i czy mają one związek z rodzajem implantowanych złożonych układów (ICD, CRT-P, CRT-D). Infekcje ?wczesne? definiowano jako te, które występują do 12 miesięcy od zabiegu a ?późne? jeżeli pojawiają się po tym terminie.
W latach 2005-2011 implantowano 498 układów ICD, CRT-P, CRT-D. Infekcje wystąpiły u 24 pacjentów (4,8%), 6 pacjentów (1,2%) miało ?wczesne? a 18 osób (3,7%) ?późne? powikłania infekcyjne. Różnica była istotnie statystyczna (p<0,025). U 2 chorych przed infekcją wystąpił krwiak, który nie wymagał interwencji chirurgicznej. Analiza danych wykazała, że istotny wzrost infekcji ?późnych? był prawie całkowicie związany z układami CRT-D. U 23 chorych z 24 wykonano skuteczny zabieg usunięcia układów. Jeden pacjent zmarł po zabiegu TLE. Pozostałych 23 pacjentów miało wykonany ponowny zabieg implantacji w okresie od 7 do 28 dni. Wyniki zaprezentowane przez autorów nie korelują z innymi opublikowanymi danymi,
w których najczęściej infekcje występowały w pierwszych 12 miesiącach od implantacji. Autorzy pracy nie wskazali w dyskusji jednoznacznych przyczyn istotnie częstszych ?późnych? infekcji CRT-D w porównaniu do CRT-P. Jako przypuszczalne uznali: większe nacięcie powłok skóry przy implantacji CRT-D oraz więcej chorób współistniejących (DM, niewydolność nerek). Konkludując, infekcje po 12 miesiącach od implantacji stwierdzono 3 razy częściej niż przy ?wczesnych? powikłaniach. Implantacja układów CRT-D ? to najistotniejsza przyczyna wzrostu ?późnych? powikłań infekcyjnych.

Autor: Michał Chudzik

Źródło: http://europace.oxfordjournals.org/content/17/11/1708 

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/02/2015_12_28-Pozne-infekcje-po-implantacji-złożonych-układów-są-związane-z-infekcjamisystemow-CRT-D.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Pozne infekcje  po implantacji złożonych układów są związane z infekcjamisystemow CRT-D[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły