Późne powikłania sercowo-naczyniowe po COVID-19

Wyniki pracy opublikowanej na łamach Nature Medicine wskazują na podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń rytmu serca, chorób zapalnych serca, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, chorób zakrzepowo-zatorowych. Z bazy danych Veterans Affairs w USA wybrano 153 760 osób po COVID-19 rozpoznanym między marcem 2020 a styczniem 2021 i dwie grupy kontrolne (historyczną z 2018 roku i współczesną z 2020 roku) liczące po ponad 5 mln chorych. Oceniono ryzyko wystąpienia licznych powikłań sercowo-naczyniowych w okresie 30 dni po COVID-19 (lub momencie rozpoczęcia obserwacji w przypadku grup kontrolnych) a pierwszym rokiem po infekcji (lub do 12. miesiąca obserwacji w przypadku grup kontrolnych). W porównaniu z grupami kontrolnymi w grupie po COVID-19 stwierdzono m.in. wyższe ryzyko wystąpienia: 

  • udaru mózgu (HR 1,52, 95% CI 1,43-1,62), 
  • migotania przedsionków (HR 1,71, 95% CI 1,64-1,79),
  • tachykardii zatokowej (HR 1,84, 95% CI 1,74-1,95),
  • bradykardii zatokowej (HR 1,53, 95% CI 1,45-1,62),
  • zapalenia osierdzia (HR 1,85, 95% CI 1,61-2,13), 
  • zapalenia mięśnia sercowego (HR 5,38, 95% CI 3,80-7,59), 
  • zawału serca (HR 1,63, 95% CI 1,56-1,90),
  • niewydolności serca (HR 1,72, 95% CI 1,65-1,80), 
  • zatorowości płucnej (HR 2,93, 95% CI 2,73-3,15).

W analizie podgrup pacjentów z COVID-19 ryzyko ww. powikłań zwiększało się wraz z cięższym przebiegiem COVID-19 (podział na pacjentów niewymagających hospitalizacji, pacjentów hospitalizowanych, pacjentów hospitalizowanych w OIT). Ponadto, ryzyko wystąpienia badanych powikłań było obecne także u osób bez rozpoznanych chorób sercowo-naczyniowych przed COVID-19.

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły