Późny blok zaawansowany po TAVI ? rzadko rozpoznawane powikłanie

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Bloki przedsionkowo-komorowe to jedne z częstszych powikłań po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (ang. transcatheter aortic valve implantation, TAVI). W niniejszej pracy oceniono częstość występowania późnych bloków zaawansowanych u pacjentów po TAVI ostatniej generacji, którzy byli wcześnie wypisani po zabiegu. 

Autorzy oceniali EKG za pomocą ambulatoryjnego monitorowania pacjentów po TAVI w Szpitalu Uniwersyteckim w Colorado między październikiem 2016 a marcem 2018 r. Wybrano osoby, które nie wymagały implantacji stymulatora serca przed wypisem i otrzymały zewnętrzny rejestrator zdarzeń do monitorowania EKG przez 30 dni po wypisie. 

W populacji 150 kolejnych pacjentów po TAVI, u 18 chorych (12%) wystąpił blok zaawansowany w ciągu 2 dni po zabiegu, jedna osoba zmarła przed wypisem, 13 nie wyraziło zgody na zewnętrzne monitorowanie EKG, a 20 osób miało implantowane wcześniej urządzenie wszczepialne. W grupie 118 pacjentów z dostępnym 30-dniowym okresem rejestracji EKG po zabiegu blok zaawansowany wystąpił u 12 pacjentów (10% wszystkich monitorowanych osób, 8% całej populacji) średnio po 6 dniach monitorowania (zakres 3-24 dni) po zabiegu. Blok typu Mobitz II wystąpił u trzech chorych, a blok całkowity u dziewięciu. Pacjenci z blokiem zaawansowanym częściej mieli nadciśnienie i blok prawej odnogi pęczka Hisa. Obecność bloku prawej odnogi pęczka Hisa wiązała się z 27-procentową czułością i 94-procentową swoistością w przewidywaniu wystąpienia bloku zaawansowanego. 

Podsumowując, późny blok zaawansowany wydaje się być niedocenianym powikłaniem po TAVI; występuje podobnie często jak wewnątrzszpitalnie w fazie ostrej po zabiegu. W prezentowanej analizie zewnętrzne monitorowanie EKG pomogło w rozpoznaniu tego powikłania w grupie 10% pacjentów po TAVI. Prospektywne badania powinny pomóc znaleźć optymalny czas monitorowania EKG osób po TAVI. 

Oprac. na podstawie: Ream K., Sandhu A., Valle J. et al.: Ambulatory Rhythm Monitoring to Detect Late High-Grade Atrioventricular Block Following Transcatheter Aortic Valve Replacement. JACC 2019; 73:2538-47. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły