PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI MOCOWANIA AKTYWNYCH ELEKTROD STYMULUJACYCH I DEFIBRYLUJĄCYCH – STAN NA ROK 2013

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI MOCOWANIA AKTYWNYCH ELEKTROD STYMULUJACYCH I DEFIBRYLUJĄCYCH – STAN NA ROK 2013

Ile obrotów aby skutecznie ufiksować aktywną elektrodę – praktyczny przewodnik. Szeroka dostępność elektrod aktywnych powoduje konieczność dokładnego poznania metod fiksacji elektrod. Dodatkowym utrudnieniem, jest to że nierzadko u tego samego producenta w zależności od typu elektrody, a nawet długości zalecana jest inna ilość obrotów aby uzyskać pełną, prawidłową fiksacje, ale jednocześnie nie spowodować mikro- bądź pełnej perforacji zbyt dużą ilością obrotów. Mamy nadzieję, że zebranie w jednym miejscu wszystkich obecnych na polskim rynku elektrod i opisaniew prosty, czytelny sposób ilości obrotów zalecanych przez producenta będzie stanowić pomoc w codziennej pracy zabiegowej.

Dr n.med. Artur Oręziak

Praktyczne wskazówki mocowania aktywnych elektrod stymulujacych i defibrylujących – stan na rok 2013 –  ZOBACZ