Prawidłowa praca ICD/CRT MR Conditional Biotronik po ekspozycji na pole magnetyczne

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Wykonanie MRI nie wpływa na detekcję VF przez ICD lub CRT warunkowo dopuszczonych do MRI (MR Conditional) Biotronik. Autorzy przeanalizowali retrospektywnie zanonimizowane dane 24 249 osób z systemem telemonitoringu Home Monitoring. Oceniono parametry elektryczne, zaprogramowane ustawienia, daty aktywacji trybu MRI i przesłane IEGM. Włączenie trybu MRI uznano za ekspozycję na MR. Niezależny komitet ocenił IEGM epizodów rozpoznanych jako VF po ekspozycji na MR. Sprawdzono adekwatność interwencji a także czy nie było opóźnienia w wykryciu arytmii (?5 s po górnym progu detekcji) związanej z ekspozycją na MR. Porównano również parametry elektrod lewokomorowych przed i po ekspozycji na MR ? wzrost progu stymulacji >1,0 V uznano za istotny klinicznie. 

W trakcie obserwacji trwającej średnio 648 dni stwierdzono 1208 ekspozycji na MR. Zarejestrowano w sumie 145 epizodów zaklasyfikowanych jako VF. W tej grupie znalazło się 106 prawdziwych VF, 39 innych (szybkie VT, SVT, migotanie przedsionków z szybką czynnością komór). Prawdziwe epizody VF wystąpiły u 40 pacjentów z ICD i 5 z CRT-D. W żadnym przypadku VF nie stwierdzono opóźnienia w dostarczeniu terapii. Progi stymulacji LV były stabilne w ciągu miesiąca obserwacji po MR.

 https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/646?q=henrikson&r=pt%7E29

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły