Predyktory przełamania LBBB

ehra 2022

Zespół QS w V1 oraz stosunek ramienia zstępującego do ramienia wstępującego załamka S ? 0,64 u osób z zespołem rS w V1 wiążą się z przełamaniem LBBB u pacjentów ze wskazaniem do implantacji CRT, u których zastosowano stymulację pęczka Hisa. Badacze włączyli 70 pacjentów, u których w ok. 80% udało się zwęzić zespół QRS stymulacją pęczka Hisa. Łącznie 36 pacjentów miało zespół QS w odprowadzeniu V1 i w 94,1% z nich udało się skorygować LBBB stymulacją pęczka Hisa. Z kolei u pozostałych 34 chorych obserwowano w V1 zespół rS ? u 69,4% z nich udało się skorygować LBBB (p = 0,008 w porównaniu z pacjentami z zespołem QS w V1). W grupie z zespołem rS, u których skorygowano LBBB, stosunek ramienia zstępującego do ramienia wstępującego załamka S wyniósł 0,742?0,124, a w grupie, u której nie udało się go skorygować ? 0,476?0,124 (p = 0,001). Stosunek ramienia zstępującego do ramienia wstępującego załamka S ? 0,64 wiązał się z 92% czułością i 100% swoistością dla korekcji LBBB. 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3941-moderated-eposters-variety-on-pacing

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły