Prewencja szybkich rytmów przedsionkowych i udarów

Prognostyczna i patologiczne znaczenie AHRE nie jest jeszcze w pełni poznany. Próby kliniczne terapii OAC są przeprowadzane w celu określenia, czy interwencja terapeutyczna może być korzystna dla pacjentów z AHRE dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Praca próbuje pokazać zastosowanie kliniczne wyniku AHRE oraz kiedy należy rozpoczynać terapie VKA/NOAC. W publikacji tej przeanalizowano najważniejsze badania, które analizowały ten problem kliniczny. Badania  pokazują, że utajone AT mogą nie mieć tej samej wartości prognostycznej, co AF a co za tym idzie wpływ terapii OAC może być znacząco różny w tej populacji. Badanie ASSERT sugeruje, że ryzyko udaru mózgu związane z AHRE jest niższe niż to związane z AF, choć populacje w badaniach różniły się znacząco. Dane z MOST, TRENDY oraz ASSERT wspierają związek AHRE rejestrowanego przez PM z występowaniem udaru mózgu lub SE, Badania te są jednak ograniczone przez mały rozmiar próbki i ograniczoną liczbę zdarzeń klinicznych. W publikacji tej autorzy, na podstawie przeprowadzonej meta analizy z przeprowadzonych badań zaproponowali algorytm, którym powinniśmy się kierować przy decyzji o włączeniu VKA/NOAC u chorych z zarejestrowanymi szybkimi rytmami przedsionkowymi.

Autor: Michał Chudzik

 Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/04/europace.euw279

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2017/01/2016_11_29-Prewencja-szybkich-rytmów-przedsionkowych-i-udarów.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Prewencja szybkich rytmów przedsionkowych i udarów[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły