Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

SKŁAD PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski
  Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. n. med. Oskar Kowalski
  Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
  Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
  I Klinika Kardiologii, Uniwerytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
  Klinika Kardiologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
  II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytutu Kardiologii w Warszawie
Dodaj komentarz