PROGNOSTYCZNE ZNACZENIE TESTOWANIA SKUTECZNOŚCI DEFIBRYLACJI W TRAKCIE IMPLANTACJI ICD

PROGNOSTYCZNE ZNACZENIE TESTOWANIA SKUTECZNOŚCI DEFIBRYLACJI W TRAKCIE IMPLANTACJI ICD

Prognostyczne znaczenie testowania skuteczności defibrylacji w trakcie implantacji ICD.

Prognostyczne znaczenie testowania skuteczności defibrylacji w trakcie implantacji ICD_J.Blicharz –  ZOBACZ