Programowanie częstotliwości stymulacji i funkcji Rate response u chorych z AF

Programowanie częstotliwości stymulacji i funkcji Rate response u chorych z AF

dr Aleksandra Winkler