Programowanie ICD: codzienna praktyka wciąż odbiega od wytycznych

doniesienia medialne

Mimo licznych dowodów wciąż za rzadko stosujemy długie liczniki i wysokie progi detekcji arytmii komorowej w ICD. Autorzy poddali analizie dane z transmisji CareLink wszystkich pacjentów z USA i Kanady z ICD wszczepionym między 2007 a 2018 r. Oceniono licznik arytmii w strefie VF, próg detekcji i dostarczone terapie. W grupie 210 810 pacjentów odsetek osób z zaprogramowanym progiem detekcji ? 188/min wzrósł z 41% w okresie sprzed maja 2013 do 49% po lutym 2016 r. W tym samym czasie odsetek pacjentów z licznikiem arytmii ? 30/40 wzrósł z 17% do 67%. Jedynie 29% osób miało zaprogramowany zarówno licznik ? 30/40, jak i próg detekcji ? 188/min. Jednoczesne zaprogramowanie licznika arytmii ? 30/40 i progu detekcji ? 188/min pozwalało na najwyższą redukcję interwencji ICD (HR 0,43; 95% CI 0,42-0,44; p < 0,001).

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)02237-2/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły