Programowanie ICD i burza elektryczna: Wyniki rejestru obserwacyjnego OBSERVO-ICD a długoterminowe rezultaty u pacjentów z ICD

Programowanie ICD i burza elektryczna: Wyniki rejestru obserwacyjnego OBSERVO-ICD a długoterminowe rezultaty u pacjentów z ICD

Celem tego badania było sprawdzenie czy agresywne programowanie ICD może być związane z ES. OBSERVO-ICD to wieloośrodkowy, retrospektywny rejestr pacjentów poddanych implantacji ICD od 2010 do 2012 roku w 5 włoskich ośrodkach.
W rejestrze umieszczono 1319 kolejnych pacjentów, z których u 62 (4,7%) wystąpiło przynajmniej 1 ES w okresie obserwacji – 39 miesięcy. Wykazano, że pacjenci z ES mieli znacznie większą częstość występowania zgonu oraz zgonu związanego z HF, w porównaniu do chorych bez arytmii komorowych i pacjentów z VT/VF (p = .025 i P <.001, odpowiednio). Pacjenci z ES mieli bardziej agresywną konfigurację programowania ICD zawierającą: niższe wskaźniki detekcji VF, krótsze czasy detekcji, brak ATP podczas ładowania kondensatora. Ten rodzaj programowania ICD może potencjalnie zwiększyć prawdopodobieństwo ES i być związany z ryzykiem zgonu.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:  http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(16)30407-6/fulltext

POBIERZ – Programowanie ICD i burza elektryczna: Wyniki rejestru obserwacyjnego OBSERVO-ICD a długoterminowe rezultaty u pacjentów z ICD