Prokalcytotnina w diagnostyce infekcji loży

ehra 2022

Prokalcytonina wydaje się być użytecznym biomarkerem u pacjentów z podejrzeniem infekcji loży, jej czułość jest wysoka nawet u osób leczonych antybiotykami lub z minimalnymi cechami klinicznymi stanu zapalnego. W niniejszym badaniu kliniczno-kontrolnym porównano 81 pacjentów z potwierdzoną infekcją loży z 81 osobami z grupy kontrolnej dopasowanych wg wieku, funkcji nerek, skierowanych do elektywnej wymiany CIED lub rewizji elektrody z przyczyn innych niż infekcyjne. Wykluczono pacjentów ze współistniejącym stanem zapalnym lub chorobą zapalną, ze schyłkową niewydolnością nerek, aktywnym procesem nowotworowym lub na immunosupresji. Prokalcytotninę >0,05 ng/ml stwierdzono w 68% przypadków infekcji loży i 24% w grupie kontrolnej. Wartość ta miała czułość na poziomie 68% i swoistość ? 77% w diagnostyce infekcji loży. Pole pod krzywą ROC wyniosło 0,752. Czułość i swoistość tego parametru pozostała na zbliżonym poziomie zarówno u osób z minimalnymi objawami infekcji (67% i 80%) jak i otrzymującymi antybiotykoterapię (65% i 69%). 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3922-eposters-day-2

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły