Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody

Naukowcy szacują, że częstość występowania poważnych wypadków drogowych z konsekwencjami obrażeń ciała lub śmierci jest znacznie mniejsza u pacjentów z częstymi omdleniami wazowagalnymi niż w populacji ogólnej. Badanie zostało opublikowane online, 20 stycznia 2016 w JACC: Clinical Electrophysiology.  Omdlenie wazowagalne są powszechne i ??dotyczą jednej trzeciej mężczyzn i ponad 40% kobiet. Jednak niewiele wiadomo na temat ofiar śmiertelnych i obrażeń z tego powodu podczas jazdy. Wciąż brakuje badań opartych na dowodach kształtujących jasne wytyczne dla ograniczenia praw do prowadzenia pojazdów mechanicznych chorym, u których zdiagnozowano omdlenia wazowagalne. W tej największej, jak dotąd, analizie ryzyka Dr Vern Hsen Tan (University of Calgary, Alberta) i jego współpracownicy przeanalizowali dane 418 dorosłych z połączonych prób POST 1 i POST 2. W celu oszacowania częstości występowania i konsekwencji omdleń podczas jazdy, opracowano dane  z obu prób a następnie porównano ich wyniki z aktualnymi danymi  dotyczącymi wypadków pojazdów mechanicznych z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady. Badanie dostarcza wstępnych informacji, które mogą być pomocne dla lekarzy opiekujących się osobami z omdleniami wazowagalnymi, jak rozmawiać z konkretnym pacjentem o ryzyku wypadku podczas prowadzenia pojazdów. Doniesienia te są również istotne z punktu widzenia prawa, które jest bardzo różne w różnych stanach USA. Na przykład, w prowincji Alberta, klinicyści muszą omówić ograniczenia prowadzenia pojazdów z pacjentami
z omdleniami wazowagalnymi, natomiast w Ontario, lekarze mają również obowiązek  poinformowania władz.

Autor: Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka

Źródło/a: http://www.medscape.com/viewarticle/857844?nlid=98349_3801&src=wnl_edit_medp_card&uac=9214CR&spon=2&impID=973690&faf=1

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/04/Prowadzenie-pojazdów-a-omdlenia-wazowagalne.Powazne-wypadki-i-szkody.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły