Przemycie loży chlorheksydyną w zabiegach wysokiego ryzyka infekcji

Płukanie loży chlorheksydyną u pacjentów poddanych zabiegowi wysokiego ryzyka CIED zmniejsza częstość powikłań infekcyjnych. Do tego wieloośrodkowego, badania włączono pacjentów poddanych wymianie CIED, rozbudowie CIED lub rewizji loży/elektrody. Pacjentom przemywano lożę 20 ml 2% chlorheksydyny lub solą fizjologiczną. Oceniono roczne występowanie infekcji CIED, przeprowadzono również analizę typu propensity score matching. Włączono 1504 pacjentów: 904 do grupy chlorkeksydyny i 600 do grupy kontrolnej. Infekcje CIED wystąpiły u 0,4% w grupie chlorheksydyny i 2,3% w grupie kontrolnej (p=0,005). W analizie wieloczynnikowej płukanie loży chlorheksydyną było jednym z niezależnym predyktorów niższego ryzyka infekcji w obserwacji rocznej (HR 0,138, 95% CI 0,04-0,45, p=0,001). W analizie propensity score matching potwierdzono istotną redukcję infekcji CIED (0,2% vs. 2,5%, HR 0,08, 95% CI 0,01-0,59, p=0,014). Nie stwierdzono działań niepożądanych związanych z zastosowaniem chlorheksydyny. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02585-7/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły