Przetoka przedsionkowo-przełykowa po ablacji migotania przedsionków

Przetoka przedsionkowo-przełykowa po zabiegach ablacji migotania przedsionków występuje z częstością 0,025%. Przeprowadzono wieloośrodkowy rejestr POTTER-AF przeznaczony do oceny występowania przetoki przedsionkowo-przełykowej. W badaniu wzięło udział 214 ośrodków z 35 krajów, które dostarczyły danych dotyczących 553 729 zabiegów ablacji migotania przedsionków (ablacja RF 62,9%, krioablacja balonowa 36,2%, inne techniki 0,9%). W 78 ośrodkach u 138 chorych rozpoznano przetoki przedsionkowo-przełykowe (częstość: ablacja RF 0,038%, krioablacja balonowa 0,0015%, p < 0,0001). Mediana czasu od ablacji do objawów wyniosła 18 dni (zakres 0-60), a do rozpoznania 21 dni (zakres 2-63). Najczęstszym objawem była gorączka (59,3%), a diagnozę stawiano zwykle po wykonaniu tomografii komputerowej (80,2%). W 47,4% przypadków wykonano operację przełyku, w 19,8% – leczenie endoskopowe, a w 32,8% – leczenie zachowawcze. Śmiertelność całkowita wyniosła 65,8% – była ona niższa w grupie leczonej inwazyjnie (operacja – 51,9%, leczenie endoskopowe 56,5%) niż zachowawczo (89,5%; OR 7,46; p < 0,001).

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad250/7123667

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły