Przezżylne usunięcie elektrod układu CRT-D – zastosowanie koszulek Byrd’a

Przezżylne usunięcie elektrod układu CRT-D – zastosowanie koszulek Byrd’a

Chory 85 lat, implantacja CRT-D (RV+LV) 2009,
CAD, post CABG, FA, blok A-V III,
Brak rytmu własnego, uszkodzenie elektrody RV (dwa coil’e, aktywna)

autor: dr n. med. Maciej Kempa