Przyczyna narastania progu stymulacji LV?

Pacjnet po implantacji układu CRT-D Biotronik Itrevia 5 HF-T QP, przed 7 miesiącami, zabieg bez wczesnych powikłań. W kontroli po 3 miesiącach stwierdzono podwyższony próg stymulacji dla lewej komory: (LV1tip-LV2ring) 3,8V@1,0ms; (LV1tip-RVcoil) 2,0V@1,0ms), krótkotrwały wzrost oporności do 1128 [ohm].
W kontroli po 6 miesiącach dalszy wzrost progu stymulacji lewokomorowej: (LV1tip-LV2ring) 5,0V@1,0ms; (LV1tip-RVcoil) 3,4V@1,0ms; oporność elektrody lewokomorowej 795 [ohm]. Aktualne RTG poniżej. Jaka jest przyczyna narastania progu stymulacji LV?

Odpowiedź prawidłowa: Przyczyną stopniowego narastania progu stymulacji LV jest postępująca dyslokacja elektrody lewokomorowej.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły