Przyczyny bloku przedsionkowo-komorowego

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

W niniejszym badaniu opisano etiologie i okresowe trendy u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym z implantowanym układem stymulującym serce.

Autorzy zidentyfikowali wszystkich pacjentów w Danii, którzy mieli wszczepiony pierwszy stymulator serca z powodu bloku przedsionkowo-komorowego przed 50. rokiem życia w latach 1996-2015. Oceniono następnie ich historie chorób i dane kliniczne pod kątem etiologii bloku przedsionkowo-komorowego. Za pomocą regresji Poissona opisano okresowe trendy. 

Do badania włączono 1027 chorych. Mediana wieku podczas implantacji stymulatora serca wyniosła 38 lat (IQR 25-45); 56,9% stanowili mężczyźni. Stwierdzono następujące przyczyny bloku przedsionkowo-komorowego: 

 • powikłanie po operacji kardiochirurgicznej (n = 157; 15,3%),
 • wrodzony blok przedsionkowo-komorowy (n = 93; 9,0%),
 • odruch kardiodepresyjny (n = 52; 5,0%),
 • wrodzona wada serca (n = 43; 4,2%),
 • powikłanie ablacji prądem o częstotliwości radiowej (n = 35; 3,4%),
 • kardiomiopatie (n = 31; 3,0%),
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia (n = 18; 1,7%), 
 • dystrofia mięśniowa (n = 14; 1,4%),
 • choroba niedokrwienna serca (n = 14; 1,4%),
 • sarkoidoza (n = 11; 1,1%), 
 • borelioza (n = 9; 0,5%),
 • dziedziczony (n = 6; 0,6%),
 • działanie niepożądane leków antyarytmicznych (n = 6; 0,6%),
 • planowa ablacja łącza pęczka Hisa (n = 5; 0,5%),
 • powikłanie ablacji alkoholowej przegrody (n = 5; 0,5%),
 • brak znanych etiologii (n = 11; 1,1%).

Etiologia bloku przedsionkowo-komorowego pozostała nieznana w 50,3% przypadków. W trakcie badania stwierdzono wzrost liczby pacjentów z nieznaną etiologią bloku przedsionkowo-komorowego (p < 0,001) przy niezmienionej liczbie pacjentów z rozpoznaną etiologii bloku (p = 0,35) w kolejnych latach. 

Podsumowując, przyczyna bloku przedsionkowo-komorowego jest zidentyfikowana tylko u ok. połowy pacjentów poniżej 50. roku życia kierowanych do implantacji stymulatora serca. Liczba chorych bez znanej etiologii bloku wzrosła w trakcie trwania badania. Zdaniem autorów niezbędna jest dokładniejsza diagnostyka przyczyn bloku przedsionkowo-komorowego. 

Oprac. na podstawie: Rudbeck-Resdal J., Christiansen M.K., Johansen J.B. i wsp.: Aetiologies and temporal trends of atrioventricular block in young patients: a 20-year nationwide study. Europace 2019; 21:1710-6.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły