Przyczyny nagłych zgonów przed 40 rokiem życia

Około 66% nagłych zgonów przed 40 rokiem życia ma przyczynę sercową – pokazuje analiza danych z Portugalii. Oceniono retrospektywnie 175 osób, które zginęły nagle w latach 2012-2016 i miały wykonane badanie pośmiertne w Portugalii. Średni wiek zmarłych wyniósł 32 lata, blisko 70% stanowili mężczyźni. Przyczynę sercową zgonu zidentyfikowano w 66% przypadków, oddechową w 18%, mózgową w 7%, pokarmową w 6%, endokrynologiczną w 2%, urologiczną w 1%, zakaźną w 1%. Wśród przyczyn sercowych stwierdzono: 

 • chorobę wieńcową (zwężenie >75% i/lub świeży zawał serca typu 1) – 34,8%,
 • przerost mięśnia sercowego – 14,8%,
 • zatorowość płucną – 13,0%,
 • wadę zastawkową – 7,0%,
 • kardiomiopatię z rozstrzenią (o etiologii popołogowej, toksycznej, po przebytym zapaleniu) – 7,0%,
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego – 5,2%,
 • obrzęk płuc – 5,2%, 
 • rozwarstwienie aorty z tamponadą – 4,3%, 
 • kardiomiopatię przerostową – 2,6%,
 • wrodzoną wadę serca – 2,6%,
 • zwłóknienie lewej komory – 1,7%,
 • arytmogenną kardiomiopatię prawej komory – 0,9%, 
 • dyssekcję pnia lewej tętnicy wieńcowej – 0,9%.
Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://esc365.escardio.org/esc-congress/sessions/4653-sudden-cardiac-death-from-bench-to-bedside-to-the-community

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły