Przypadek kliniczny 3: „Programowanie i kontrola pacjenta z stymulatorem – przyspieszenie częstości rytmu stymulacji w zapisie EKG Holter. Kiedy ACC wymaga sprawdzenia progu stymulacji?”

Przypadek kliniczny 3: „Programowanie i kontrola pacjenta z stymulatorem – przyspieszenie częstości rytmu stymulacji w zapisie EKG Holter. Kiedy ACC wymaga sprawdzenia progu stymulacji?”

Powiązane artykuły