Przypadek kliniczny nr 15. Utrata resynchronizacji u chorego z CRT – cz III.

Przypadek kliniczny nr 15. Utrata resynchronizacji u chorego z CRT – cz III.

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną  stymulację lewokorową?