Przypadek kliniczny nr 4. „Uszkodzenie elektrody HV. Diagnostyka”.

Przypadek kliniczny nr 4. „Uszkodzenie elektrody HV. Diagnostyka”.