Przypadek Kliniczny nr 6. „Reimplantacja CRT u non-responder z AF”

Przypadek Kliniczny nr 6. „Reimplantacja CRT u non-responder z AF”

Powiązane artykuły