Przypadek Kliniczny 2.: „Programowanie i kontrola pacjenta z PM – dwie iglice stymulacji w zapisie EKG u pacjenta z jednojamowym stymulatorem serca

Przypadek Kliniczny 2.: „Programowanie i kontrola pacjenta z PM – dwie iglice stymulacji w zapisie EKG u pacjenta z jednojamowym stymulatorem serca

Powiązane artykuły