Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD

Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD

Aż 46% pacjentów z ICD doświadcza klinicznych objawów stresu i niepokoju. Badania pokazują, że stres psychologiczny może mieć szkodliwy wpływ na serce. Okazuje się on być czynnikiem ryzyka przy powikłaniach po zawale serca, ponownego zawału, śmiertelności
i komplikacji w czasie hospitalizacji. Badania kliniczne wykazały również, że joga może być skuteczna w zwalczaniu zarówno psychologicznych, jak i fizycznych czynników, które są obecne przy chorobach układu sercowo-naczyniowego. Celem tego randomizowanego badania klinicznego była ocena skuteczności jogi (w porównaniu ze zwykłą opieką medyczną) w zmniejszaniu zagrożeń psychospołecznych i medycznych wpływających na zachorowalność i śmiertelność w populacji ICD. Uczestników (n=46) podzielono na dwie grupy: badawczą (z wdrożonym programem zajęć jogi) i kontrolną (ze standardową opieką medyczną). Do pomiaru psychospołecznych czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym niepokoju związanego ze wszczepionym ICD, zastosowano dziewięć kwestionariuszy. Stan medyczny uczestników analizowany był, aby zobaczyć, jaki wpływ, jeśli w ogóle, miała joga na efekty kardiologiczne pacjentów. Wyróżniono sześć kategorii medycznych: diagnostyka, aktywność urządzenia, choroby współistniejące, leki, hospitalizacje, czynności serca. Wyniki tego badania wykazują poprawę w obszarze psychospołecznym oraz kardiologicznym u pacjentów z ICD po uczestnictwie w zajęciach jogi. Przyszłe badania na większej próbie i z dłuższym okresem obserwacji są uzasadnione. Niniejsze badanie wspiera dalsze dochodzenie w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób stres psychologiczny związany z ICD przyczynia się do incydentów sercowo-naczyniowych i roli, jaką może odegrać medycyna komplementarna w radzeniu sobie ze stresem.

Autor: Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524735/

POBIERZ – Psychospołeczne i kardiologiczne rezultaty jogi u pacjentów z ICD