Pytania testowe – część 10

Autorzy pytań: Aleksander Maciąg, Paweł Syska, Dariusz Zając

1. Poniższy zapis przedstawia IEGM z kontroli ICD-DR. Wskaż odpowiedź, która poprawnie opisuje przedstawiony zapis:

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: B) Zjawisko typu ?2:1 lock-in?.

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: B) Zjawisko typu ?2:1 lock-in?.

2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej wynikająca z obecności elektrody endokardialnej ma miejsce najczęściej przy jej lokalizacji między płatkami zastawki:

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: D) Przegrodowym a tylnym.

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: D) Przegrodowym a tylnym.

3. Ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wg wytycznych dot. usuwania elektrod (2009) wskazaniem do zabiegu ekstrakcji w klasie:

Poprawnie

Poprawna odpowiedź: E) Wspomniane wytyczne nie wymieniają takiego wskazania do zabiegu usuwania elektrod.

Niepoprawnie

Poprawna odpowiedź: E) Wspomniane wytyczne nie wymieniają takiego wskazania do zabiegu usuwania elektrod.

4. Poniższy zapis IEGM z kontroli układu CRT-D przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) A i C.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) A i C.

5. Wskaż prawidłowe stwierdzenie (-a) dotyczące zapisów EKG i IEGM z epizodu zarejestrowanego u pacjenta:


Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Częstoskurcz komorowy.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) Częstoskurcz komorowy.

6. Poniższy zapis IEGM przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) B i D.

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) B i D.

7. Zapis EKG z monitorowania w sali R przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) A i D.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) A i D.

8. Przyczyną braku odpowiedzi na terapię CRT u pacjenta z IEGM przedstawionym poniżej jest:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Możliwe B i C.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Możliwe B i C.

9. Wskaż prawdziwe stwierdzenie (-a) dotyczące urządzenia BIOTRONIK Biomonitor 2:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Pozwala na zapisanie epizodów trwających w sumie 60 minut.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Pozwala na zapisanie epizodów trwających w sumie 60 minut.

10. Wskaż prawdziwe stwierdzenie (-a) dotyczące badania Nordic ICD:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Wyniki badania wskazały, że preferowaną strategią przy pierwszorazowym wszczepieniu ICD po lewej stronie powinno być
odstąpienie od testu defibrylacji
.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Wyniki badania wskazały, że preferowaną strategią przy pierwszorazowym wszczepieniu ICD po lewej stronie powinno być
odstąpienie od testu defibrylacji
.

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły