Pytania testowe – część 15

1. Która kombinacja odpowiedzi prawidłowo opisuje interwencję układu CRT-D?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A), E), G)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A), E), G)

2. Celem programowania układu CRT u pacjentów z rytmem zatokowym jest osiągnięcie:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Maksymalnego odsetka stymulacji komorowej

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Maksymalnego odsetka stymulacji komorowej

3. Którą z przyczyn braku odpowiedzi na CRT u chorych z dominującym rytmem zatokowym uważa się za najczęstszą:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Nieoptymalnie zaprogramowane AVD

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Nieoptymalnie zaprogramowane AVD

4. Utrata stymulacji LV u pacjenta z CRT powinna skutkować zmianami w 12-odprowadzeniowym zapisie EKG:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna:  B) i C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna:  B) i C)

5. Zapis EGM u pacjenta z CRT przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

6. Jakie powinno być pierwsze postępowanie u pacjenta:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Zmiana amplitudy i/lub czasu trwania impulsu w kanale LV

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Zmiana amplitudy i/lub czasu trwania impulsu w kanale LV

7. Która z terapii niskoenergetycznych przebiega ze skróceniem interwałów VV pomiędzy każdym z impulsów stymulacji?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Ramp

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Ramp

8. Które zdanie najlepiej określa interwencję ICD-DR?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Nieadekwatna, skuteczne przerwanie tachyarytmii nadkomorowej

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Nieadekwatna, skuteczne przerwanie tachyarytmii nadkomorowej

9. Pacjent zgłosił się na kontrolę po interwencji wysokoenergetycznej układu ICD-VR. 
Każde z poniższych działań jest prawidłowe z wyjątkiem:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Włączenia terapii niskoenergetycznych przed terapią wysokoenergetyczną w strefie VF

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Włączenia terapii niskoenergetycznych przed terapią wysokoenergetyczną w strefie VF

10. Pacjent zgłosił się na kontrolę po interwencji wysokoenergetycznej układu ICD-VR. Z jakiego powodu układ nie dostarczył terapii niskoenergetycznej przed wyładowaniem?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Arytmia była zbyt szybka

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Arytmia była zbyt szybka

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły