Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Pytania testowe ? część 16

Autorzy pytań: dr n. med. Paweł Syska, dr n. med Andrzeja Cacko

1. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące ICD z portem DF4:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) i C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) i C)

2. W strefie ?conditional zone? programowanej w podskórnym ICD (S-ICD) stosowane są wszystkie poniższe kryteria decyzyjne
z wyjątkiem:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

3. Odsetek nieadekwatnych interwencji ICD w badaniu PainFree SST wynosił:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

4. Energia defibrylacji o wartości 45J jest dostępna w urządzeniach wysokoenergetycznych Biotronik następujących serii:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

5. Poniższy zapis IEGM z kontroli CRT-D Lumax 300 HF-T przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B)

6. Wskaż lek/związek, który istotnie obniża próg pobudliwości miokardium:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D)

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D)

7. Pierwsza wzmianka pisana o Mielnie jako starej osadzie słowiańskiej pochodzi z roku:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

Poprawnie
Niepoprawnie

8. Kanały EGM to odpowiednio zapis bliskiego i dalekiego pola. Co może być przyczyną zapisu jak poniżej:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) i C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) i C)

9. Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą detekcji tachyarytmii:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C)

10. Wybierz najbardziej prawdopodobną przyczynę poniższego zapisu:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

11. Jaki jest odsetek stymulacji dwukomorowej?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

12. W okresie wskazanym strzałką odsetek stymulacji dwukomorowej:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

13. Wybierz stwierdzenie prawidłowo opisujące zaprogramowane parametry stymulacji:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D)

14. W wytycznych ESC z 2015 r. dotyczących prewencji nagłejśmierci sercowej pojawia się zalecenie zapewnienia dostępu do defibrylacji w miejscach publicznych, w których incydenty nagłego zatrzymania krążenia zdarzają się relatywnie często i można stwo- rzyć odpowiednie warunki przechowywania sprzętu do defibrylacji (np. szkoły, stadiony, duże dworce, kasyna itd.), a także w miejscach bez innego dostępu do defibrylacji (np. pociągi, statki wycieczkowe, samoloty itd.). Jest to klasa zaleceń i siła dowodu:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

15. W wytycznych ESC z 2015 roku dotyczących prewencji nagłejśmierci sercowej zaleca się wszczepienie CRT w redukcji śmiertel- ności w wybranych grupach chorych. W przypadku pacjentów z EF < 35%, NYHA III, LBBB i optymalną farmakoterapią graniczna wartość czasu trwania zespołu QRS dla zalecenia klasy I to:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A)

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły