Pytania testowe – część 17

Autor pytań: dr Marcin Michalak

1. Które zdanie na temat poniższego zapisu IEGM (urządzenie SJM Ellipse VR) jest prawdziwe:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) nie ma prawidłowej odpowiedzi.

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) nie ma prawidłowej odpowiedzi.

2. W poniższym zapisie IEGM (wycinek z pytania nr 1) zdarzenia oznaczone jako ?-? (czerwona ramka):

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) występują zawsze na początku arytmii, która rozpoczęła się nagle,

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) występują zawsze na początku arytmii, która rozpoczęła się nagle,

3. Marker ?-?, będący przedmiotem poprzedniego pytania, występuje w sytuacji, gdy:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) A, B i C prawidłowe.

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) A, B i C prawidłowe.

4. W poniższym zapisie IEGM (urządzenie SJM Fortify Assura DR):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) obserwujemy współwystępowanie arytmii nadkomorowej i częstoskurczu komorowego,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) obserwujemy współwystępowanie arytmii nadkomorowej i częstoskurczu komorowego,

5. W poniższym zapisie IEGM (urządzenie Boston Sci. Inogen VR):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) B i C prawidłowe.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) B i C prawidłowe.

6. Na podstawie zapisu z poprzedniego pytania można stwierdzić, że przyczyną terapii ATP był/była:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) zaprogramowany czas, po którym urządzenie nie bierze dyskryminatora pod uwagę (tzw. time-out),

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) zaprogramowany czas, po którym urządzenie nie bierze dyskryminatora pod uwagę (tzw. time-out),

7. Które zdania (1-5) prawidłowo opisują poniższy zapis IEGM (urządzenie Boston Sci. Inogen VR)?

  1. okres detekcji kończy się markerem ?V-Epsd?,
  2. bezpośrednio po detekcji rozpoczyna się okres ?Duration?,
  3. okres ?Duration? jest parametrem programowalnym i wynosi w podanym przykładzie 7 sekund,
  4. bezpośrednio po zakończeniu okresu ?Duration? następuje terapia ATP,
  5. marker ?Chrg? oznacza rozpoczęcie ładowania kondensatorów,

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) 1,2,3,5

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) 1,2,3,5

8. Poniższy zapis przedstawia interwencję podskórnego ICD. Które zdanie jest prawidłowe?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) terapia jest nieadekwatna, a jej przyczyną jest nadczułość,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) terapia jest nieadekwatna, a jej przyczyną jest nadczułość,

9. W celu rozwiązania problemu z poprzedniego pytania należy:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) zmienić wektor wyczuwania

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) zmienić wektor wyczuwania

10. W poniższym zapisie IEGM (Medtronic Maximo II VR):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) występują cechy uszkodzenia przewodnika w układzie P/S,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) występują cechy uszkodzenia przewodnika w układzie P/S,

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły