Pytania testowe – część 18

Autor pytań: dr n. med Andrzeja Cacko

1. Jaki jest odsetek efektywnej stymulacji dwukomorowej?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 43%

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 43%

2. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) W trakcie drugiego, szóstego i siódmego pobudzenia komorowego sygnał własny w kanale prawokomorowym pojawia się trakcie interwału VV

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) W trakcie drugiego, szóstego i siódmego pobudzenia komorowego sygnał własny w kanale prawokomorowym pojawia się trakcie interwału VV

3. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Urządzenie rozpoznało rytm nadkomorowy

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Urządzenie rozpoznało rytm nadkomorowy

4. Wybierz właściwą odpowiedź:


Poprawnie
Niepoprawnie

4. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowe odpowiedzi B i C

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowe odpowiedzi B i C

5. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

6. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Wszczepiony monitor nieprawidłowo rozpoznał AF z powodu nieprawidłowo rozpoznanej zmienności rytmu serca

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Wszczepiony monitor nieprawidłowo rozpoznał AF z powodu nieprawidłowo rozpoznanej zmienności rytmu serca

7. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Zapis przedstawia okresową nadczułość wszczepionego monitora

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) Zapis przedstawia okresową nadczułość wszczepionego monitora

8. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

9. Wybierz właściwą odpowiedź dotyczącą przedstawionych parametrów stymulacji:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Wykryte pobudzenie w kanale lewokomorowym inicjuje stymulację prawokomorową z opóźnieniem 30 ms

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Wykryte pobudzenie w kanale lewokomorowym inicjuje stymulację prawokomorową z opóźnieniem 30 ms

10. Wybierz właściwą odpowiedź:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Rozkojarzenie AV i większa częstotliwość rytmu komór niż przedsionków sugeruje częstoskurcz komorowy

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Rozkojarzenie AV i większa częstotliwość rytmu komór niż przedsionków sugeruje częstoskurcz komorowy

11. Wybierz właściwą odpowiedź opisującą przedstawiony zapis IEGM:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Tachyarytmia nadkomorowa, okresowo niedoczułość w kanale przedsionkowym

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) Tachyarytmia nadkomorowa, okresowo niedoczułość w kanale przedsionkowym

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły