Pytania testowe – część 19

Autor pytań: dr Łukasz Januszkiewicz

1. Zaznacz fałszywe stwierdzenie dot. podwójnego zliczania załamka R w układach ICD:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) występuje najczęściej u osób z wąskim zespołem QRS

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) występuje najczęściej u osób z wąskim zespołem QRS

2. Zaznacz prawdziwe zdanie dot. nadczułości załamka P w układach ICD:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) może wystąpić, gdy dystalny koil elektrody ?integrated bipolar? jest blisko zastawki trójdzielnej, a wyczuty odstęp PQ przekracza ?ventricular blanking period?

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) może wystąpić, gdy dystalny koil elektrody ?integrated bipolar? jest blisko zastawki trójdzielnej, a wyczuty odstęp PQ przekracza ?ventricular blanking period?

3. RTG nie jest pomocne w wykrywaniu:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z elektrodami

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z elektrodami

4. Poniżej przedstawiono zapis z testu progu stymulacji elektrody lewokomorowej. Ile wynosi próg stymulacji?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 0,6 V

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) 0,6 V

5. Jak nazywa się prezentowane na poniższym zapisie IEGM i EKG zjawisko?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) stymulacja anodalna

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) stymulacja anodalna

6. Prezentowane na poprzednim zapisie IEGM i EKG zjawisko najczęściej zachodzi podczas stymulacji w konfiguracji:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) LV tip ? RV ring

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) LV tip ? RV ring

7. Na poniższym IEGM przedstawiono:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) stymulację ATP typu Burst

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) stymulację ATP typu Burst

8. Prezentowany poniżej zapis IEGM przedstawia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) interferencję elektormagnetyczną

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) interferencję elektormagnetyczną

9. Co mogło spowodować powyższy zapis? 

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) kontakt z piłą elektryczną

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) kontakt z piłą elektryczną

10. Poniższy zapis IEGM wskazuje najprawdopodobniej na:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: A) dyslokację elektrody przedsionkowej 

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: A) dyslokację elektrody przedsionkowej

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły