Pytania testowe – część 2

Autor pytań: dr n. med. Andrzej Cacko

Pacjentka z układem stymulującym serca, trybem stymulacji VVIR, podstawową częstością stymulacji 70/min, utrwaloną tachyarytmąa nadkomorową.

Co stwierdzisz na podstawie zapisu EKG?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: A) Niedoczułość

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: A) Niedoczułość

Pacjentka z układem stymulującym serca, trybem stymulacji VVIR, podstawową częstością stymulacji 70/min, utrwaloną tachyarytmią nadkomorową.

Jak przeprogramować układ stymulujący, żeby zapobiec nieprawidłowościom jak na zapisie EKG?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Zwiększyć czułość, czyli zmniejszyć wartość parametru sensitivity

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Zwiększyć czułość, czyli zmniejszyć wartość parametru sensitivity

Pacjentka z układem stymulującym serca, trybem stymulacji VVIR, podstawową częstością stymulacji 70/min, utrwaloną tachyarytmią nadkomorową.

Co stwierdzisz na podstawie zapisu EKG?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: B) Niedoczułość

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: B) Niedoczułość

Pacjentka z układem stymulującym serca, trybem stymulacji VVIR, podstawową częstością stymulacji 70/min, utrwaloną tachyarytmią nadkomorową.

Dlaczego po ostatnim artefakcie stymulacji nie ma zespołu QRS?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Mięsień serca jest niepobudliwy

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Mięsień serca jest niepobudliwy

Pacjentka z układem stymulującym serca, trybem stymulacji VVIR, podstawową częstością stymulacji 70/min, utrwaloną tachyarytmią nadkomorową.

Po trzecim artefakcie stymulacji kształt zespołu QRS jest inny niż po wcześniejszych. Dlaczego?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Jest to pobudzenie zsumowane (fusion)

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: C) Jest to pobudzenie zsumowane (fusion)

Pacjentka z układem stymulującym serca typu VVI zgłasza uczucie pulsowania w klatce piersiowej i szyi, duszność przy niewielkich wysiłkach, uporczywy suchy kaszel.

Co może być przyczyną objawów?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) Zespół stymulatorowy

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) Zespół stymulatorowy

Próg stymulacji elektrody komorowej wynosi 1V @ 0,4 ms,
oporność 1 kOhm. W trakcie kontroli zaprogramowano energię stymulacji 2 V @ 0,8 ms

Zaprogramowana energia stymulacji jest:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) 8 razy większa niż próg stymulacji

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) 8 razy większa niż próg stymulacji

Próg stymulacji elektrody komorowej wynosi 0,75 V @ 0,4 ms,
oporność 670 Ohm. W trakcie kontroli zaprogramowano energię stymulacji 3 V @ 0,4 ms

Zaprogramowana energia stymulacji jest:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) 16 razy większa niż próg stymulacji

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: E) 16 razy większa niż próg stymulacji

Jaki jest szacowany czas pracy baterii, jeżeli pojemność baterii wynosi 1 Ah a zużycie (current drain) 20 mikroamperów?

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: B) 4,6 roku

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: B) 4,6 roku

Rozszyfruj oznaczenia Vs-Vp w krótkim sprzężeniu w ostatniej ewolucji w zapisie:

Oznaczenia Vs-Vp w krótkim sprzężeniu w ostatniej ewolucji w zapisie to:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Ventricular Safety Pacing

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) Ventricular Safety Pacing

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły