Pytania testowe – część 21

Autorzy pytań: dr n. med. Paweł Syska, dr Dariusz Zając dr n. med. Aleksander Maciąg, Ewelina Boczar

1. Od momentu włączenia funkcji ?MRI AutoDetect? w urządzeniach Biotronik otwiera się okno czasowe wykrywania środowiska MRI z automatycznym przełączaniem urządzenia w tryb MRI. Jaki jest jego przedział czasowy?

Poprawnie

D) 14 dni.

Niepoprawnie

D) 14 dni.

2. Obok przedstawiono kolejno obrazy wenografii z podania kontrastu do lewej żyły podobojczykowej oraz po wszczepieniu układu stymulującego serce w projekcji AP i LAO. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

Poprawnie

A) Układ VVI wszczepiony przez przetrwałą żyłę główną górną lewą.

Niepoprawnie

A) Układ VVI wszczepiony przez przetrwałą żyłę główną górną lewą.

3. Nowa elektroda 4-polowa SENTUS przeznaczona do krótszych żył wieńcowych manastępujące odległości między pierścieniami stymulującymi:

Poprawnie

E) 10-15-21 mm.

Niepoprawnie

E) 10-15-21 mm.

4. Poniższy zapis z monitorowania pacjenta na oddziale przedstawia:

Poprawnie

C) Napad drgawek toniczno-klonicznych.

Niepoprawnie

C) Napad drgawek toniczno-klonicznych.

5. Stymulacja dwupunktowa ? ?MultiPole Pacing? ? jest dostępna w następujących generacjach urządzeń:

Poprawnie

A) Intica 7 HF-T QP.

Niepoprawnie

A) Intica 7 HF-T QP.

6. Poniższy zapis IEGM z urządzenia Lumax 540 VR-T DX przedstawia:

Poprawnie

E) Prawdziwe A i B.

Niepoprawnie

E) Prawdziwe A i B.

7. Poniższy zapis EKG przedstawia (zapis ciągły, od lewej do prawej strony):


Poprawnie

A) Nieutrwalony częstoskurcz komorowy.

Niepoprawnie

A) Nieutrwalony częstoskurcz komorowy.

8. Poniższy zapis z kontroli układu CRT-D przedstawia:

Poprawnie

E) Prawdziwe b, c i d.

Niepoprawnie

E) Prawdziwe b, c i d.

9. Poniższy zapis z kontroli ICD-VR przedstawia:

Poprawnie

B) Liczną ekstrasystolię komorową układającą się okresowo w bige-
minię z nieadekwatną interwencją urządzenia.

Niepoprawnie

B) Liczną ekstrasystolię komorową układającą się okresowo w bige-
minię z nieadekwatną interwencją urządzenia.

10. Wskaż prawidłowe stwierdzenie (-a):

Poprawnie

C) Kaduceusz to symbol pokoju i handlu.

Niepoprawnie

C) Kaduceusz to symbol pokoju i handlu.

 

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły