Pytania testowe – część 22

Autor pytań: dr Rafał Supryn

1. U pacjenta z implantowanym ICD-VR Lumax 340 VR-T w trakcie kontroli urządzenia stwierdzono poniższy zapis. Co jest jego powodem?

Odpowiedź poprawna

D) DFT

Odpowiedź niepoprawna

D) DFT

2. Jaka jest prawidłowa interpretacja kolejnego zapisu IEGM u powyższego pacjenta z pytania nr 1?

Odpowiedź poprawna

C) niedoczułość elektrody komorowej i VF

Odpowiedź niepoprawna

C) niedoczułość elektrody komorowej i VF

3. Jaka jest prawidłowa interpretacja zapisu IEGM u pacjenta z CRT-D Lumax 340 HF-T?

Odpowiedź poprawna

E) tachyarytmia przedsionkowa z szybką czynnością komór, nieadekwatna interwencja urządzenia.

Spełnione kryteria detekcji w strefie VF, dlatego nie działa dyskryminacja; niespełnione kryteria powrotu rytmu zatokowego.

Odpowiedź niepoprawna

E) tachyarytmia przedsionkowa z szybką czynnością komór, nieadekwatna interwencja urządzenia.

Spełnione kryteria detekcji w strefie VF, dlatego nie działa dyskryminacja; niespełnione kryteria powrotu rytmu zatokowego.

4. Jaka jest prawidłowa interpretacja zapisu IEGM u pacjenta z CRT-D?

Odpowiedź poprawna

C) AF i VT, interwencja adekwatna i skuteczna

Odpowiedź niepoprawna

C) AF i VT, interwencja adekwatna i skuteczna

5. Podczas rutynowej kontroli w poradni u pacjenta z załączonym RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach stwierdzono poniższy zapis IEGM. Jaka jest najbardziej prawdopodobna interpretacja, biorąc pod uwagę dostępny obraz RTG?

Odpowiedź poprawna

D) prawidłowe działanie urządzenia

Odpowiedź niepoprawna

D) prawidłowe działanie urządzenia

6. Pacjentka z poprzedniego przypadku zgłosiła uczucie osłabienia bez utraty przytomności. (patrz: poniższy zapis). Jaka jest jego najbardziej prawdopodobna przyczyna?

Odpowiedź poprawna

D) częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

D) częstoskurcz komorowy

7. U pacjenta z ICD-VR DX (zaślepione gniazdo A) stwierdzono poniższy zapis. Jaka jest prawidłowa interpretacja?

Odpowiedź poprawna

A) interwencja adekwatna i skuteczna

Odpowiedź niepoprawna

A) interwencja adekwatna i skuteczna

8. U pacjentki z implantowanym ICD-VR Lumax 340 VR-T zanotowano poniższe zdarzenie. Jak je interpretować?

Odpowiedź poprawna

E) test DFT, nie wywołano arytmii komorowej.

Odpowiedź niepoprawna

E) test DFT, nie wywołano arytmii komorowej.

9. W trakcie kontroli DDDR Ecuro DR-T stwierdzono poniższy zapis. Z jaką arytmią mamy najprawdopodobniej do czynienia?

Odpowiedź poprawna

C) częstoskurcz przedsionkowy

Odpowiedź niepoprawna

C) częstoskurcz przedsionkowy

10. Jakie zjawisko możemy obserwować w kanale przedsionkowym u pacjentki z wcześniejszego przypadku?

Odpowiedź poprawna

C) FFRW (Far-field R wave)

Odpowiedź niepoprawna

C) FFRW (Far-field R wave)

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły