Pytania testowe – część 23

Autor pytań: dr n. med Andrzeja Cacko

1. Który parametr najefektywniej ocenia ilość migotania przedsionków?

Odpowiedź poprawna

D)

Odpowiedź niepoprawna

D)

2. Jaka jest reakcja urządzenia na dodatkowe pobudzenie prawokomorowe?

Odpowiedź poprawna

C)

Odpowiedź niepoprawna

C)

3. Które zdanie najlepiej określa efektywność terapii resynchronizującej?

Odpowiedź poprawna

E)

Odpowiedź niepoprawna

E)

4. Jakie zaburzenie rytmu serca jest najbardziej prawdopodobną przyczyną wszczepienia układu stymulującego serca u tego pacjenta?

Odpowiedź poprawna

E)

Odpowiedź niepoprawna

E)

5. Jakie zaburzenie rytmu serca jest najbardziej prawdopodobną przyczyną wszczepienia układu stymulującego serca u tego pacjenta?

Odpowiedź poprawna

D)

Odpowiedź niepoprawna

D)

6. Które zdanie najlepiej opisuje poniższy epizod?

Odpowiedź poprawna

E)

Odpowiedź niepoprawna

E)

7. Interwencje ICD obserwowane w ostatnich tygodniach to najprawdopodobniej wynik:

Odpowiedź poprawna

B)

Odpowiedź niepoprawna

B)

8. Wybierz zdanie prawidłowe:

Odpowiedź poprawna

A)

Odpowiedź niepoprawna

A)

9. Wybierz zdanie prawidłowe

Odpowiedź poprawna

D)

Odpowiedź niepoprawna

D)

10. Układ stymulujący serca, pracuje w trybie AAI. Poniższy plot jest charakterystyczny dla:

Odpowiedź poprawna

A)

Komentarz:

W zapisie po większości wystymulowanych pobudzeń przedsionkowych z częstością około 80-85/min (pełne kropki) dostrzegamy wykryte pobudzenia (puste kropki). Interwał pomiędzy wystymulowanym i wyczutym urządzeniem to około 300 ms. Taki zapis jest charakterystyczny dla nadczułości zespołów QRS (które mogą pojawiać się w czasie około 300 ms od wystymulowanych przedsionków), które są wykrywane w kanale przedsionkowym i nieprawidłowo rozpoznawane jako pobudzenia przedsionkowe.

Odpowiedź niepoprawna

A)

Komentarz:

W zapisie po większości wystymulowanych pobudzeń przedsionkowych z częstością około 80-85/min (pełne kropki) dostrzegamy wykryte pobudzenia (puste kropki). Interwał pomiędzy wystymulowanym i wyczutym urządzeniem to około 300 ms. Taki zapis jest charakterystyczny dla nadczułości zespołów QRS (które mogą pojawiać się w czasie około 300 ms od wystymulowanych przedsionków), które są wykrywane w kanale przedsionkowym i nieprawidłowo rozpoznawane jako pobudzenia przedsionkowe.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły