Pytania testowe – część 24

Autor pytań: dr Rafał Supryn

1. U pacjenta z implantowanym układem CRT-D Lumax 340 HF-T stwierdzono niżej przedstawiony zapis. Jaka jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź?

Odpowiedź poprawna

A) Trzepotanie przedsionków z przewodzeniem 1:1

Odpowiedź niepoprawna

A) Trzepotanie przedsionków z przewodzeniem 1:1

2. W kolejnym zapisie u tego samego pacjenta stwierdzono interwencję urządzenia. Prawidłowa interpretacja zapisu to:

Odpowiedź poprawna

C) Jednoczasowe trzepotanie/migotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

C) Jednoczasowe trzepotanie/migotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy

3. Jak trzeba ocenić zachowanie urządzenia w powyższym przypadku?

Odpowiedź poprawna

D) Interwencja adekwatna, skutecznie umiarowiła obie arytmie

Odpowiedź niepoprawna

D) Interwencja adekwatna, skutecznie umiarowiła obie arytmie

4. U tego samego pacjenta wystąpiła kolejna interwencja. Prawidłowa jej interpretacja to:

Odpowiedź poprawna

D) Interwencja nieadekwatna, proarytmiczna

Odpowiedź niepoprawna

D) Interwencja nieadekwatna, proarytmiczna

5. U pacjenta z implantowanym układem stymulującym Etrinsa 6 DR-T stwierdzono poniższy zapis. Jak jest jego prawidłowa interpretacja?

Odpowiedź poprawna

C) Interferencja elektromagnetyczna

Odpowiedź niepoprawna

C) Interferencja elektromagnetyczna

6. U tego samego pacjenta z powodu uczucia kołatania serca wykonano kolejną kontrolę, w której stwierdzono poniższy zapis. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

Odpowiedź poprawna

C) Tachykardia zatokowa, ew. wolny częstoskurcz przedsionkowy i FFRW

Odpowiedź niepoprawna

C) Tachykardia zatokowa, ew. wolny częstoskurcz przedsionkowy i FFRW

7. Zapis IEGM przedstawia kontrolę dwujamowego ICD Fortify DR pacjenta po interwencji urządzenia wszczepionego w prewencji pierwotnej NZK. Jak należy ocenić interwencję kardiowertera-defibrylatora?

Odpowiedź poprawna

D) Interwencja adekwatna, ale wyzwoliła szybszą arytmię komorową

Odpowiedź niepoprawna

D) Interwencja adekwatna, ale wyzwoliła szybszą arytmię komorową

8. U pacjentki z implantowanym układem CRT-P Allure Quadra stwierdzono poniższy zapis. Jaka jest prawidłowa interpretacja?

Odpowiedź poprawna

C) FFRW (Far-field R wave)

Odpowiedź niepoprawna

C) FFRW (Far-field R wave)

9. U pacjenta z implantowanym w prewencji wtórnej NZK dwujamowym ICD Fortify Assura DR w kontroli stwierdzono poniższy zapis. Jaka jest przyczyna zaznaczonego zdarzenia?

Odpowiedź poprawna

C) Artefakt stymulacji - prawidłowe działanie urządzenia

Odpowiedź niepoprawna

C) Artefakt stymulacji - prawidłowe działanie urządzenia

10. U pacjentki z wywiadem licznych wyładowań wysokoenergetycznych w kontroli ICD DR Iforia 3 DR -T stwierdzono poniższy zapis. Jaka jest przyczyna interwencji urządzenia?

Odpowiedź poprawna

A) Uszkodzenie elektrody

Odpowiedź niepoprawna

A) Uszkodzenie elektrody

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły