Pytania testowe – część 25

Autor pytań: dr n. med Andrzeja Cacko
(Pytania wielokrotnego wyboru)

1. Co jest przyczyną rozpoznania AHR przez układ stymulujący serca, który pracuje w trybie AAI?

Odpowiedź poprawna

W kanale przedsionkowym po większości wystymulowanych pobudzeń przedsionkowych rozpoznawane są pobudzenia, oznaczane jako SR, z interwałem około 300 ms. Najpewniej jest to aktywność elektryczna komór wykrywana w kanale przedsionkowym (tzw. far-field).

Odpowiedź niepoprawna

W kanale przedsionkowym po większości wystymulowanych pobudzeń przedsionkowych rozpoznawane są pobudzenia, oznaczane jako SR, z interwałem około 300 ms. Najpewniej jest to aktywność elektryczna komór wykrywana w kanale przedsionkowym (tzw. far-field).

2. Jak ocenisz postępowanie w celu wyeliminowania zaburzeń wyczuwania z pytania numer 1?

Odpowiedź poprawna

B) i C)

Odpowiedź niepoprawna

B) i C)

3. Jak oceniasz zastosowaną modyfikację dawkowania betaadrenolityku u pacjenta z ICD wszczepionym w prewencji pierwotnej w ciężkiej niewydolności serca?

Odpowiedź poprawna

B) i C)

Odpowiedź niepoprawna

B) i C)

4. Jak oceniasz zmiany zarejestrowane u pacjenta z ICD wszczepionym w prewencji pierwotnej w ciężkiej niewydolności serca?

Odpowiedź poprawna

A)

Odpowiedź niepoprawna

A)

5. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

A) i C)

Układ monitoruje arytmię komorową od częstości 133 bpm. Aktywne są dyskryminatory Wavelet (morfologiczny) i Onset (nagłego początku). Parametr określający górną granicę częstości rytmu komór dla dyskryminatora morfologicznego (SVT V. Limit) wskazuje wartość 260 ms (mniejszą niż granica detekcji VF ? 270 ms), więc dyskryminator jest aktywny w całej strefie VT.

Odpowiedź niepoprawna

A) i C)

Układ monitoruje arytmię komorową od częstości 133 bpm. Aktywne są dyskryminatory Wavelet (morfologiczny) i Onset (nagłego początku). Parametr określający górną granicę częstości rytmu komór dla dyskryminatora morfologicznego (SVT V. Limit) wskazuje wartość 260 ms (mniejszą niż granica detekcji VF ? 270 ms), więc dyskryminator jest aktywny w całej strefie VT.

6. Jaki będzie efekt przedstawionej zmiany programu urządzenia?

Odpowiedź poprawna

C)

Odpowiedź niepoprawna

C)

7. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

A) i D)

Odpowiedź niepoprawna

A) i D)

8. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

B) i C)

Odpowiedź niepoprawna

B) i C)

9. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

A) i B)

Zaprogramowano skracanie czasu AV wraz z narastającą częstością rytmu przedsionków (od 210 ms dla częstości wykrytych pobudzeń przedsionkowych 60 bpm do 180 ms dla częstości wykrytych pobudzeń przedsionkowych 140 bpm). Po wystymulowanych pobudzeniach przedsionkowych czas AV jest dłuższy o 20 ms (funkcja Sense compensation). Ponadto zaprogramowano dodatnią histerezę 70 ms, czyli czas AV może się wydłużyć w celu promocji własnego przewodzenia AV do 300 ms po wystymulowanym pobudzeniu przedsionkowym z częstością 60 bpm.

Odpowiedź niepoprawna

A) i B)

Zaprogramowano skracanie czasu AV wraz z narastającą częstością rytmu przedsionków (od 210 ms dla częstości wykrytych pobudzeń przedsionkowych 60 bpm do 180 ms dla częstości wykrytych pobudzeń przedsionkowych 140 bpm). Po wystymulowanych pobudzeniach przedsionkowych czas AV jest dłuższy o 20 ms (funkcja Sense compensation). Ponadto zaprogramowano dodatnią histerezę 70 ms, czyli czas AV może się wydłużyć w celu promocji własnego przewodzenia AV do 300 ms po wystymulowanym pobudzeniu przedsionkowym z częstością 60 bpm.

10. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

A), C) i D)

Odpowiedź niepoprawna

A), C) i D)

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły