Pytania testowe – część 26

Autorzy pytań: Ewelina Boczar, Marcin Grabowski, Aleksander Maciąg, Paweł Syska, Dariusz Zając

1. W przedstawionym zapisie EKG pacjenta z wszczepionym stymulatorem typu DDD można wskazać następujące zjawiska:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)

2. Przedstawiony poniżej zapis IEGM pacjenta z urządzeniem CRT-D (fragment programu w załączeniu) przedstawia najpewniej:

Odpowiedź poprawna

Opowiedź poprawna: B)

Utrata stymulacji lewokomorowej wynika najpewniej z detekcji miopotencjałów, za czym dodatkowo przemawia unipolarne ustawienie sensingu LV w układzie LV1 tip-Can. Zapis IEGM może jednak również odpowiadać uszkodzeniu elektrody LV.

Odpowiedź niepoprawna

Opowiedź poprawna: B)

Utrata stymulacji lewokomorowej wynika najpewniej z detekcji miopotencjałów, za czym dodatkowo przemawia unipolarne ustawienie sensingu LV w układzie LV1 tip-Can. Zapis IEGM może jednak również odpowiadać uszkodzeniu elektrody LV.

3. Wskaż przyczynę, dla której w trakcie oznaczania progu stymulacji LV w trybie DDD, początkowo skuteczny impuls 3V jest nieskuteczny w ostatnim fragmencie zapisu.

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Nieskuteczność impulsu 3V w końcowej części zapisu wynika bezpośrednio z faktu przypadania tego impulsu w okresie refrakcji bezwzględnej po własnym pobudzeniu komory przewiedzionym z blokiem p-k I stopnia, które nastąpiło po skutecznej stymulacji przedsionka i nieskutecznej stymulacji komory impulsem 1V w konfiguracji DDD. 

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Nieskuteczność impulsu 3V w końcowej części zapisu wynika bezpośrednio z faktu przypadania tego impulsu w okresie refrakcji bezwzględnej po własnym pobudzeniu komory przewiedzionym z blokiem p-k I stopnia, które nastąpiło po skutecznej stymulacji przedsionka i nieskutecznej stymulacji komory impulsem 1V w konfiguracji DDD.

4. Poniżej przedstawiono zapisy IEGM pacjenta z układem ICD-VR wszczepionym w ramach profilaktyki wtórnej NZK (idiopatyczne migotanie komór). Najbardziej prawdopodobną przyczyną arytmii jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A)

5. Przedstawiony zapis IEGM chorego z układem CRT-D przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

6. Wskaż prawidłową interpretację oraz implikacje kliniczne poniższego zapisu IEGM i diagramu arytmii u 70-letniej kobiety ze stymulatorem AAI:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Pobudzenia klasyfikowane jako ?SR? odpowiadają ?far-fieldowi? komorowemu w kanale przedsionkowym stymulatora AAI. Przedstawiony zapis jest jednym z wielu epizodów zarejestrowanych przez urządzenie, które na podstawie tych licznych zdarzeń wskazało błędnie na liczne epizody AT/AF.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Pobudzenia klasyfikowane jako ?SR? odpowiadają ?far-fieldowi? komorowemu w kanale przedsionkowym stymulatora AAI. Przedstawiony zapis jest jednym z wielu epizodów zarejestrowanych przez urządzenie, które na podstawie tych licznych zdarzeń wskazało błędnie na liczne epizody AT/AF.

7. Nową rodzinę urządzeń firmy Biotronik charakteryzuje wydłużona żywotność. O ile procent wydłużona jest żywotność urządzenia CRT-D (Rivacor) w stosunku do poprzedniej generacji urządzeń?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

8. Nowa rodzina urządzeń (Rivacor) daje większe możliwości programowania stymulacji LV poprzez zaoferowanie większej liczby wektorów. Ile wektorów stymulacji LV jest do wyboru w urządzeniu Rivacor CRT-D QP?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

9. Funkcja ?CRTAutoAdapt? jest dostępna w urządzeniach:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)

10. Pierzga i piegża to odpowiednio:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły