Pytania testowe – część 27

Autorzy pytań: dr Łukasz Januszkiewicz (1, 2), dr n. med. Marcin Michalak (3, 4), dr Rafał Supryn (5, 6), dr n. med. Paweł Syska (7, 8), Ewelina Boczar (9, 10)

1. Jaka jest bezpośrednia przyczyna utraty resynchronizacji w poniższym zapisie IEGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)


2. Który z parametrów przedstawionych w programie urządzenia najprawdopodobniej przyczynił się do utraty resynchronizacji w zapisie IEGM z poprzedniego pytania?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B)


3. Która odpowiedź poprawnie charakteryzuje funkcję CRT AutoAdapt w urządzeniach firmy Biotronik?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A)


4. Które zdanie prawidłowo opisuje epizody oznaczone na liście zdarzeń jako ?CRT pacing interrupt??

Odpowiedź poprawna
Odpowiedź niepoprawna

5. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem na pokazanych zapisach IEGM z urządzenia ICD-DR Lumax 540 DR-T jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)


6. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zjawiska AMS na przedstawionym zapisie IEGM z urządzenia CRT-P Quadra Allure jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Wyjaśnienie:

 

W pierwszej części zapisu widoczna jest sekwencja zdarzeń AP, BP i AR. Regularna zmienność odstępów AP-AR-AP ok. 300-660-300 ms wyklucza odpowiedź E. Zwraca uwagę bardzo mała amplituda zdarzenia AP w stosunku do AR i AS, co budzi podejrzenie nieskutecznej stymulacji przedsionkowej. Pod koniec górnej części zapisu następuje własne, przedwczesne zdarzenie przedsionkowe AS, po którym następuje stymulacja BP. Brak występującego wcześniej zdarzenia AR po stymulacji komór wyklucza odpowiedzi B i C jako jego przyczynę. Kolejne własne pobudzenie AS powoduje, że zachodzi sekwencja krótko sprzężonych zdarzeń AS-AR-AS, co powoduje rozpoznanie arytmii przedsionkowej i włączenie AMS (tryb DDIR). W dalszej części środkowego i dolnego zapisu widzimy sekwencję BP-AS ze stałym sprzężeniem ok. 180 ms, podobnym (choć nie identycznym, co może wynikać z innej częstości stymulacji) jak na początku zapisu między BiV a AR oraz o zgodnym wychyleniu wektorów. Wskazuje to na przewodzenie wsteczne jako przyczynę występowania AR i uruchomienia AMS oraz czyni to odpowiedź A bardzo mało prawdopodobną.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Wyjaśnienie:

 

W pierwszej części zapisu widoczna jest sekwencja zdarzeń AP, BP i AR. Regularna zmienność odstępów AP-AR-AP ok. 300-660-300 ms wyklucza odpowiedź E. Zwraca uwagę bardzo mała amplituda zdarzenia AP w stosunku do AR i AS, co budzi podejrzenie nieskutecznej stymulacji przedsionkowej. Pod koniec górnej części zapisu następuje własne, przedwczesne zdarzenie przedsionkowe AS, po którym następuje stymulacja BP. Brak występującego wcześniej zdarzenia AR po stymulacji komór wyklucza odpowiedzi B i C jako jego przyczynę. Kolejne własne pobudzenie AS powoduje, że zachodzi sekwencja krótko sprzężonych zdarzeń AS-AR-AS, co powoduje rozpoznanie arytmii przedsionkowej i włączenie AMS (tryb DDIR). W dalszej części środkowego i dolnego zapisu widzimy sekwencję BP-AS ze stałym sprzężeniem ok. 180 ms, podobnym (choć nie identycznym, co może wynikać z innej częstości stymulacji) jak na początku zapisu między BiV a AR oraz o zgodnym wychyleniu wektorów. Wskazuje to na przewodzenie wsteczne jako przyczynę występowania AR i uruchomienia AMS oraz czyni to odpowiedź A bardzo mało prawdopodobną.


7. Poniższy zapis IEGM z urządzenia ICD-DR przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)


8. Wskaż prawidłową interpretację przedstawionej poniżej interwencji ICD-DR:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


9. W nowej rodzinie urządzeń Rivacor firmy Biotronik został wprowadzony algorytm do bardziej precyzyjnej oceny stanu elektrod w celu wczesnego identyfikowania ich uszkodzeń. W algorytmie tym pomiar impedancji odbywa się co:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


10. Rodzina urządzeń Rivacor charakteryzuje się nowym kształtem (BioShape), ułatwiającym implantację oraz zmniejszającym napięcie tkanek. Dodatkowo uzyskano mniejszą grubość urządzeń, która wynosi:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły