Pytania testowe – część 28

1. Zapis SECG pochodzi z rejestratora arytmii u pacjenta z implantowanym stymulatorem serca typu DDD. Jak zinterpretujesz poniższy zapis?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


2. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna rozpoznania migotania przedsionków przez rejestrator arytmii w poprzednim zapisie IEGM? 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B)


3. Jakie zdarzenia są oznaczone pierwszym, drugim, czwartym, piątym markerem Vs w poprzednim zapisie IEGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)


4. Zaznacz prawidłowe zdanie dotyczące programowania PVARP w urządzeniach CRT:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A)


5. Wskaż nieprawidłowe zdanie dotyczące układów ICD z elektrodą typu DX

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)


6. Prezentowany IEGM przedstawia najprawdopodobniej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


7. Prezentowany IEGM przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)


8. Jak zinterpretujesz poniższy epizod:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E)


9. Co przedstawia zapis IEGM z rejestratora arytmii BioMonitor 2 AF?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D)


10. Jak przeprogramować rejestrator arytmii BioMonitor 2 AF, by uniknąć interpretacji IEGM przez urządzenie jak na wyżej wymienionym zapisie? 

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C)
Wyjaśnienie
Prezentowany IEGM przedstawia ekstrasystolie komorowe, po których pojawiają się pobudzenia komorowe pacjenta niewyczute przez rejestrator arytmii. W przypadku niedoczułości zdarzeń komorowych po ekstrastystolii o wyższej amplitudzie, może pomóc zmiana parametru Target sensing threshold na niższy:

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C)
Wyjaśnienie
Prezentowany IEGM przedstawia ekstrasystolie komorowe, po których pojawiają się pobudzenia komorowe pacjenta niewyczute przez rejestrator arytmii. W przypadku niedoczułości zdarzeń komorowych po ekstrastystolii o wyższej amplitudzie, może pomóc zmiana parametru Target sensing threshold na niższy:


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły