Pytania testowe – część 3

Autor pytań: dr Marcin Michalak

1. Zgodnie z zaleceniami ESC dotyczącymi niewydolności serca z 2016 roku wskazaniem do implantacji ICD w prewencji pierwotnej jest:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) przewlekła niewydolność serca w klasie I wg NYHA oraz LVEF = 29%

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) przewlekła niewydolność serca w klasie I wg NYHA oraz LVEF = 29%

2. Wybierz prawdziwe twierdzenie na temat podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) nie ma prawidłowej odpowiedzi.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) nie ma prawidłowej odpowiedzi.

3. Podczas pierwszej kontroli po ?wymianie baterii? dotychczas prawidłowo funkcjonującego układu CRT-D stwierdzasz podwyższony (>3000 Ohm) opór na elektrodzie przedsionkowej (próg prawidłowy, wyczuwanie zmienne) oraz prawidłowe parametry elektrody prawo- i lewokomorowej. Przyczyną może być:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) niedokręcona śrubka anody

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) niedokręcona śrubka anody

4. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące kamizelki defibrylującej (WCD):

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) brak prawidłowej odpowiedzi.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) brak prawidłowej odpowiedzi.

5. Który zestaw zawiera prawidłowo uszeregowane (od najwyższego do najniższego) czynniki ryzyka infekcji  związanej z urządzeniem implantowalnym (CIED)?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) kortykosteroidoterapia, implantacja CRT-D, wymiana/rewizja urządzenia, płeć męska

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) kortykosteroidoterapia, implantacja CRT-D, wymiana/rewizja urządzenia, płeć męska

6. W jakich warunkach stymulacji dojdzie do szybszego rozładowania stymulatora?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) amplituda 2,0 V; szerokość impulsu 0,4 ms; oporność elektrody 300 Ohm

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) amplituda 2,0 V; szerokość impulsu 0,4 ms; oporność elektrody 300 Ohm

7. Pojemność baterii stymulatora wynosi 2,5 Ah a zużycie energii 25 ?A. Jaki jest przewidywany czas działania urządzenia:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) 11 lat

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) 11 lat

8. Napięcie baterii standardowego stymulatora serca wynosi:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 2,8 V

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 2,8 V

9. Po implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej u chorego prowadzącego samochód w celach prywatnych zalecany okres powstrzymania się od kierowania pojazdem wynosi:

Poprawnie

Odpowedź poprawna: C) 4 tygodnie

Niepoprawnie

Odpowedź poprawna: C) 4 tygodnie

10. Przezżylne usunięcie elektrod z powodu infekcji NIE JEST wskazane w sytuacji:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) przewlekłej bakteriemii o źródle innym niż implantowany układ, kiedy konieczna jest długoterminowa supresyjna antybiotykoterapia

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) przewlekłej bakteriemii o źródle innym niż implantowany układ, kiedy konieczna jest długoterminowa supresyjna antybiotykoterapia

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły