Pytania testowe – część 30

Autorzy pytań: Ewelina Boczar (1-3), Aleksandra Winkler (4-5), Łukasz Januszkiewicz (6-7), Marcin Michalak (8-9), Aleksander Maciąg, Dariusz Zając, Paweł Syska (10-12)
Konsultacja merytoryczna: Marcin Grabowski, Mikołaj Łuczak

1. Funkcja CRT pacing interrupt to możliwość rejestracji przez urządzenie Rivacor przerwania stymulacji BIV oraz wysłania alertu w postaci raportów IEGM do odczytu z zakładki ?diagnostyka? w programatorze. Z jaką częstotliwością generowane są raporty utraty resynchronizacji?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A)


2. Włączenie w urządzeniach Rivacor wszystkich funkcji diagnostycznych oraz funkcji Home Monitoring skraca ich żywotność o:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) 3 miesiące.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) 3 miesiące.


3. Która rodzina nowych urządzeń firmy Biotronik oferuje urządzenie ICD VR-T DX z dostępną elektrodą defibrylującą w standardzie DF4?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Odpowiedź B i D.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Odpowiedź B i D.


4. Poniższy zapis IEGM pacjenta z urządzeniem CRT-D przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowe odpowiedzi B i C.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Prawidłowe odpowiedzi B i C.


5. Brak wszystkich markerów pobudzeń przedsionkowych (piąte pobudzenie w kanale A) w poniższym zapisie IEGM wynika z:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jednoczasowego wystąpienia zdarzenia komorowego i przedsionkowego, wyczuwanie w kanale przedsionkowym zablokowane przez cross-channel blanking po Vs.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jednoczasowego wystąpienia zdarzenia komorowego i przedsionkowego, wyczuwanie w kanale przedsionkowym zablokowane przez cross-channel blanking po Vs.


6. Urządzenie Biotronik Intica 5 HF-T QP zapisało prezentowany IEGM w oknie CRT pacing interrupt. Co przedstawia IEGM?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Przewodzenie wsteczne.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Przewodzenie wsteczne.


7. Co można zrobić, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia podobnych epizodów w przyszłości u tego pacjenta?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Wydłużyć PVARP i PVARP after PVC.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Wydłużyć PVARP i PVARP after PVC.


8. Poniższy zapis przedstawia IEGM z urządzenia Intica 5 HF-T. Zaprogramowane parametry: upper rate = 120 bpm, maximum trigger rate = 130 bmp. Przyczyną utraty stymulacji resnchronizującej jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zaprogramowany zbyt nisko parametr upper rate.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zaprogramowany zbyt nisko parametr upper rate.


9. W przypadku powyższego pacjenta pełna resynchronizacja (przy założeniu, że opóźnienie międzykomorowe wynosi 80 ms) zostanie przywrócona, jeżeli rytm przedsionków będzie wynosił:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) < 110 bpm.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) < 110 bpm.


10. U pacjenta leczonego z użyciem urządzenia CRT-P z elektrodami unipolarnymi powodem nawracających zasłabnięć są najprawdopodobniej hamowania mięśniowe ? rycina 10. Jakie jest optymalne postępowanie w takiej sytuacji?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zmiana konfiguracji sterowania w tryb RV-LV.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Zmiana konfiguracji sterowania w tryb RV-LV.


11. Wskaż prawidłowe stwierdzenie (-a) dotyczące funkcji CRT pacing interrupt, którego przykład przedstawionego na poniższej rycinie:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Poprawne odpowiedzi C i D.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Poprawne odpowiedzi C i D.


12. Ripplemarki, inaczej pręgi faliste, to:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Poprawne odpowiedzi A, B i C.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Poprawne odpowiedzi A, B i C.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły